Plaça Major, necròpolis.

2013-02-02 10:50

Can Xa - Necròpolis

En aquesta zona al voltant de l'església s'ha pogut documentar una necròpolis altmedieval, entre els segles XI-XII. En les diferents excavacions portades a terme des de 1994. La datació de la necròpolis s'ha realitzat a partir del tipus de fossa, ja que no s'ha trobat cap resta de ceràmica per poder fixar la cronologia.

En aquesta zona compresa entre Plaça Major, Plaça Santa Maria i carrer Major s'han trobat fins a 84 individus, fins avui. I la necròpolis medieval inclouria també la Plaça de les Olles i el carrer del Peix.

Es descarta que es puguin trobar restes més antigues, ja que les que s'han trobat es troben a nivells geològics. Si n'hi haguessin hagut haurien desaparegut per arrassaments d'època medieval o estan ubicades en un altre lloc.

 

El tipus d'enterrament que s'han trobat són de tres tipus:

  • Fossa de semi-cista. Es tracta d'una fosa excavada al terra i delimitada per còdols de dimensions mitjanes, i en alguns casos retocats per adequar-se a la fossa. No presenten tapadora.

  • Fossa de cista amb lloses laterals i de coberta. Es tracta de lloses planes que formen la caixa a banda i banda, de dimensions aproximades als 30-50 cm.

  • Enterrament que es troba en posició secundària ja que no s'ha trobat cap mena de sepultura i es troba en un estrat superior a la resta de les inhumacions.

Les restes dels individus no tenien aixovar funerari, i estan en posició decubito supino. L'orientació de les tombes segueix sempre la mateixa direcció; amb el cap cap a l'oest, i els peus cap a l'est. Encara que hi ha una petita variació entre elles, quedant unes amb el cap més orientat cap al sud-oest i altres més cap al nord-oest. Això, pordria respondre al fet que els enterraments es feien en base a l'orientació de la sortida i la posta del sol, i podria ser una explicació la variació d'orientació, el fet que depenent de l'època de l'any, el sol també varia la seva orientació lleugerament.

Retorna

Lloc de cerca

© 2009 Tots els drets reservats Contacte: coneixerpalau@gmail.com