Antigues muralles

2013-03-28 10:53

Restes de muralla

En una segona fase ocupacional s'abandona de l'entorn l'ús de necròpolis (de la plaça Major o Can Xa) i es fa una construcció d'una estructura de grans dimensions, 1,20 metres d'amplada i construïda amb pedres de grans tamany, cosa que pot ser part de la muralla medieval de Santa Maria de Palautordera, que tancaria la vila i estaria relacionada amb les restes del palau, que avui es conserva com a part de l'església, el campanar.

L'orientació porta cap a la torre, cosa que pot induïr a pensar que eren part de la mateixa estructura defensiva. De la muralla només en conservem els seus fonaments, es troven en molt mal estat, fet que pot ser degut a al seu enderrocament voluntari, per tal de realitzarn l'ampliació urbanística de la vila, ja que la muralla ja no complia cap finalitat defensiva.

També es van trobar restes de paviment, fet de terra i grava piconada i molt compactat, que s'adossava a la muralla i cobria les tombes de la necròpolis. Aquest paviment podria pertànyer al camí d'arribada a la vila en època medieval.

A principis del segle XVI hi ha constància documental d'una reforma urbanística. Es destrueixen les muralles i el palau, i es construeix l'església reaprofitant una torre del palau com a campanar. Això, arqueològicament s'ha pogut constatar, com també la cronstrucció d'un nou edifici, el que s'ha anomenat casa del campaner, que tancaria la plaça Major pel seu costat oest, i que utilitza part de la muralla per a la seva construció, fet que ens ha permès conservar-la.

I es trasllada el camí d'entrada a la població que ara es farà entre la casa del campaner i la torre-campanar.

Retorna

Lloc de cerca

© 2009 Tots els drets reservats Contacte: coneixerpalau@gmail.com