Mare de Déu

2010-02-14 11:13

Una explicació de perquè en català s'utilitza la denominació Mare de Déu i en castellà Verge.

Una de les representacions més habituals en l'art cristià és la de Maria, la mare de Jesús. A l'hora d'anomenar-la la podem trobar segons com a nom genèric, Mare de Déu (traducció del terme grec Theotokos, que correspon al títol mariològic més antic) i acompanyada de diverses adjectivacions o advocacions, Mare de Déu de Montserrat, Mare de Déu d'Agost.

Als Països Catalans l'expressió de Mare de Déu ha prevalgut sobre altres d'equivalents. Així, la forma tradicional catalana posa l'accent en la maternitat de Maria, mentre que en castellà en destaquen la virginitat en el moment de la concepció.

 

Retorna

Lloc de cerca

© 2009 Tots els drets reservats Contacte: coneixerpalau@gmail.com