Universitat

2010-01-24 18:51

Universitat, aquest terme pot tenir entre altres dues accepcions que podem utilitzar en aquesta web, la primera i més habitual és que es tracta d'una institució docent integrada per diferents centres on són impartits els estudis superiors de les diverses branques del saber i són atorgats els títols corresponents.

L'altra accepció és que tracta d'una col·lectivitat de les persones d'una vil·la o parròquia o d'un terme jurisdiccional formada pels caps de casa, revestida d'una certa personalitat premunicipal, a la qual eren reconeguts uns privilegis i la representació davant el senyor, ja fos el mateix rei, un noble o un senyor eclesiàtic. És el precedent dels municipis.

Retorna

Lloc de cerca

© 2009 Tots els drets reservats Contacte: coneixerpalau@gmail.com